Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2011

Tồn tại rút kinh nghiệm cho lần sau

Tiếp theo bài đăng vừa rồi tôi xin có một số ý kiến riêng cho lần họp lớp chính thức được chu đáo.

Trước hết phải nói rằng khi tổ chức một sự kiện gì có sự tham gia đông người thì việc lên kế hoạch chi tiết là hết sức quan trọng, đợt vừa qua tôi đã đề cập nhưng một số ý kiến không ủng hộ thế nên dù thành công nhưng còn chưa mang lại kết quả tốt.
Qua cuộc vui vừa rồi tôi có một số ý sau sẽ nêu lên đây để anh em ta sau này cùng thống nhất, cùng tổ chức cho ngon lành.
1. Tất cả anh em hãy cùng có ý thức rằng mình cùng là người tổ chức, nếu điều kiện không cho phép thì cần phải nhiệt tình qua điện thoại, blog thôi cũng được vì cái chung, không để tình trạng phải điện thoại vận động mỏi mồm mới tham gia và dù ở gần cũng sát giờ mới đến.
2. Phải đăng ký có tham gia được hay không từ đầu và cụ thể thời gian tham gia, không nên tham gia giữa chừng rồi về cũng không tạm biệt anh em ở lại (trừ khi có việc đột xuất).
3. Cần phải có 1 bạn làm thư ký tổng hợp thông tin, thông báo kế hoạch.
4. Phải quan tâm và thực hiện tốt kế hoạch tài chính đảm bảo bền vững.
5. Các bạn ở xa có thể được hỗ trợ tài chính đi lại từ quỹ chung.
6. Chúng ta đang còn nặng về vấn đề nhậu nhẹt, chưa có nhiều cuộc nói chuyện, sinh hoạt ý nghĩa.
7. Chị em phụ nữ cần giao lưu nhiều hơn để biết nhau.
8. Cần duy trì 1 năm nhiều lần cho sướng.
9. Đánh bài phải có phong cách như hải béo.
10....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét