Thứ Ba, 12 tháng 7, 2011

Danh sách thành viên 12ak33 và mở rộng


Niên khoá: 1995-1998
Tổng số thành viên: 43
Giáo viên chủ nhiêm : Nguyễn Thị Phú
Danh sách thành viên dưới đây được cập nhật tại thời điểm tháng 6 năm 2011.

A. Danh sách tóm tắt Click vào đây
B. Danh sách đầy đủ

Mai Thành Đồng tức Đồng Nát
1. Mai Thành Đồng 
  • Năm Sinh: 1980
  • Đơn vị công tác: Sầm Sơn
  • Địa chỉ: Sầm Sơn
  • Năng lực tài chính: Khá (Nhà lầu xe hơi rồi)
  • Mobile: 091234567        
  • Link Thông tin chi tiết thành viên này     


  Mạnh Sang
  2. Đỗ Mạnh Sang
  • Năm Sinh: 12/79
  • Đơn vị công tác: Bưu điện tỉnh Thanh Hoá
  • Địa chỉ:191 Trường Thi -TP Thanh Hoá
  • Năng lực tài chính: Khá (nt)
  • Mobile: 0913350597       
  • Link Thông tin chi tiết thành viên này  Hoàng Đức
  3. Hoàng Văn Đức
  • Năm Sinh: 1980
  • Đơn vị công tác:HN
  • Địa chỉ: HN
  • Năng lực tài chính: Do not mention
  • Mobile: 0947095568      
  • Link Thông tin chi tiết thành viên này
  • Ghi chú: Lớp Trưởng  4. Lê Minh Tùng

  4. Lê Trọng Dũng

  5. Dương Hồng Thành
  • Năm Sinh: 1980
  • Đơn vị công tác: Thanh tra Chính phủ
  • Địa chỉ: Nông Cống
  • Năng lực tài chính: Good (Nhà lầu xe hơi rồi)
  • Mobile: 08037091475    
  • Link Thông tin chi tiết thành viên này (chua)
  • Ghi chú: Đang học ở Nhật Bổn 

  6. Nguyễn Văn Tiến
  • Năm Sinh: 1979
  • Đơn vị công tác: CB Ngân hàng CSXH
  • Địa chỉ: Nông Cống
  • Năng lực tài chính: Good (Nhà lầu xe hơi rồi)
  • Mobile: 0912601284
  • Link Thông tin chi tiết thành viên này (chua)
  • Ghi chú: Đại gia  

  7. Nguyễn Văn Hải
  8. Vũ Thị Vân

  Không có nhận xét nào:

  Đăng nhận xét