Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2011

Kế hoạch họp lớp


Đề nghị mọi người cho ý kiến về kế hoạch họp lớp trong năm nay
  • Địa điểm họp: 
- Hà Nội, Sài Gòn, Hồng Kông hoặc về Nông Cống ...
  • Chương trình:
- Nội dung gì?
  • Thời gian tổ chức: 
- Năm nay, năm sau hay 10 năm nữa ...
  • Quá trình tổ chức: 
- Nên triển khai lấy ý kiến từ giờ hay để từ từ rồi tính ...
  • Kinh phí:
- Dự trù kinh phí, cách thức huy động, mức đóng góp, các nhà tài trợ...
  • Các hoạt động bên lề phát sinh như: 
- Đi du lịch tập thể 12ak33, liêng, 3 cây ...

*****************************************************

Lớp 12ak33 Nông Cống 1
Khoá 1995-1998
  ***********
Bảng cập nhật tiền quỹ lớp 12ak33 năm 2011,2012, …
Đơn vị tính: Nghìn đồng


Đây là số tài khoản thẻ ATM tôi lập nhưng không dùng có thể làm tài khoản lớp 
Số Tài khoản lớp 12ak33: 4077-0406-0021-603
Ngân Hàng Quốc Tế VIB bank Thanh hoá
ĐT: 0373.3726276

TT
Họ tên
Lần 1
Lần 2
Lần 3
Lần 4
Luỹ kế
1Hoàng Văn Đức
500
500
2Đỗ Mạnh Sang
500
500
3Mai Thành Đồng
500
500
4Lê Minh Tùng
500
500
5Nguyễn Th Trung
500
500
6Nguyễn Văn Tiến
500
500
7Vũ Thị Vân
500
500
8Nguyễn Văn Hải
500
500
9Hoàng Thị Thanh
500
500
10Lê T Thanh Tâm
500
500
11Nguyễn Thị Hồng


12Văn


13Quý


14Ngọ Đình Hải


15Trương C Cường


16Lê Trọng Dũng


17Đinh Đức Thiện


18Mạnh


19Dương H Thành


20Diễn


21Ngà


22Hồ sĩ Cương


23Trương Ngọc Huy


24Tài


25Lê Công Thanh


26Lê Thị Nguyên


27Thêu


28Trịnh Thị Mùi


29Hương


30Minh


31Loan


32


33Bùi Văn Hưng


34Bùi Khắc Vân


35An


36Vân


37Hoan


38Trần Đình Chính


39Lê Tuấn Anh


40Chiến


41Nguyễn Th Minh


42Dũng


43Hoa 


44Thuỳ


45Bắc (Công Nông)


46Bích Béo


46Ly Ly Cup


48KhuyênThành viên khác


1
Giang Trường


2Quân cược


3Cào cào


4Dũng quyền


5Hoàn Bút


6
Trung HạngTổng
5000
5000


Danh sách tài khoản nhóm Thành viên12ak33
Dùng để nhận chuyển khoản khi chi hộ. 
Hoặc tôi sẽ làm thẻ phụ gửi các nhóm chủ động cùng quản lý.

Nhóm 1: Sài gòn, Miền Nam (SG)
Nhóm 2: Thanh Hoá, Nông Cống (TH)
Nhóm 3: Hà Nội (HN)

TT
Nhóm, Họ Tên
Số TK
Địa chỉ
1
Thiện-SG
***********
**********
2
Trung-SG


3
Tùng-HN


4
Đức-HN


5
Sang-TH


6
Tiến-TH


7
Mạnh-TH


8
Thanh-SG


9
 ...Kế hoạch tài chính các bạn xem cho ý kiến ở đây 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét