Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2011

Vấn đề TC cho Kế hoạch họp lớp

A. Mục đích, ý nghĩa: 
- Đóng góp từ xa qua tài khoản ngân hàng
- Đảm bảo Duy trì hoạt động theo nhóm định kỳ
- Phát triển tính nhân văn 12ak33
- Đảm bảo quỹ để tập thể hoạt động
- Công bằng trong việc rút hầu bao của cá nhân khi nhậu nhẹt, giao lưu
- Có kế hoạch cho những sự kiện lớn
- Các thành viên giúp nhau, cho vay vốn thông qua tập thể.
- ...

B. Thực hiện:
1. Lập tài khoản tại 01 ngân hàng để mọi người đóng tiền quỹ: Dự kiến 01 năm 2(3,4) lần, mỗi lần 500k
     - Tên tài khoản: Abc
     - Số tài khoản: 1234567890
     - Địa chỉ: Thanh hoá
2. Tín nhiệm, giao một thành viên theo dõi quản lý quỹ và có trách nhiệm báo cáo định kỳ, khi thành viên nào đóng quỹ hoặc tài trợ (Ví dụ vợ chồng Hải Vân muốn mời anh em về Vũng tàu nhưng anh em không xuống được thì ủng hộ quỹ lấy vài trăm ) phải thông báo để người quản lý quỹ cập nhật thông tin và kiểm tra tài khoản.
3. Thực hiện chi cho các hoạt động định kỳ:
     - Nên thành lập thành 3 nhóm:
     +Nhóm 1: Thanh Hoá + Nông Cống
     +Nhóm 2: Hà Nội
     +Nhóm 3: Sài Gòn, khu vực phía nam.
     - Hàng tháng (hoặc 2 tháng, hoặc khi có sự kiện các nhóm đến thăm nhau) Nhóm tự tổ chức giao lưu cụm với hạn mức chi căn cứ trên số thành viên của nhóm,  ví dụ Nhóm Hà nội 08 người chi 200k/người (Có thêm thành phần mở rộng thì tự cân đối), Vậy tổng chi là 1600k. Ai đó ở nhóm đứng ra chi sau đó chuyển thông tin về quản lý quỹ để nhận chuyển khoản.Hằng năm mỗi nhóm giao lưu số lần như nhau.
     - Khi có sự kiện như: Ngày nhà giáo, hiếu, hỷ, Nhà mới vv.. của gia đình các thành viên thì nhóm đại diện ở mỗi vùng thực hiện chi bằng tiền quỹ và thông báo để nhận chuyển khoản từ quản lý quỹ.
     - Nếu số quỹ dư lớn có thể cho Thành viên có điều kiện khó khăn hoặc có việc cần sử dụng vay tạm dưới sự đồng ý của các thành viên.
     - Sau nhiều năm khi số quỹ lớn có thể tổ chức đi du lịch tập thể 12ak33 tại Hồng Kông, Sing, Thái lan, Malay, Mỹ, Vũ trụ vv..
     - Các kênh trực tiếp giúp nhau về tài chính có thể thông qua kênh này. (làm việc tốt giúp nhau thì anh em đều biết để biết)
    
C. Báo cáo quỹ:
1. Người quản lý quỹ có trách nhiệm báo cáo quỹ định kỳ, thông tin thu chi để anh em biết.
2. ...

D. Nội dung khác.
     Đề nghị anh em cho ý kiến xây dựng, phản biện để hoàn thiện kế hoạch này.

5 nhận xét:

 1. Moi nguoi hay nop quy lop theo quy dinh. Xem nhu la quyen loi va nghia vu

  Trả lờiXóa
 2. Số liệu đóng quỹ từng thành viên phải được thống kê, ghi chú và cộng luỹ kế đầy đủ. Thành viên điều kiện khó khăn cần được ưu tiên giảm. Tôi nghĩ số tiền đóng 2,3 năm cộng với tài trợ chắc chắn sẽ thực hiện được một chuyến du lịch ngoại quốc cho cả gia đình thành viên. hãy là người đầu tiên! ĐMS

  Trả lờiXóa
 3. Tôi giơ 2 tay đồng ý. nhưng tối đề nghị giao cho Đỗ Mạnh Sang làm thủ quỹ, vì nó có giống lúa ngắn ngày của Lương Đình Của 6 giờ cấy 8 giờ gặt. Anh em mình được nhờ

  Trả lờiXóa
 4. Nay chuyển sang sàn rồi.

  Trả lờiXóa