Thứ Ba, 28 tháng 6, 2011

Đi Hà Nội

Tuần này có ai đi Hà nội không (Thứ7- 02/7/2011)
Tuần thi đại học.
Có ai đi thì để lại tin nhắn, ra hà nội có thể gặp nhau.

1 nhận xét: