Thứ Ba, 23 tháng 8, 2011

Người Thanh hóa

"Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn" 
Sưu tầm
Quê choa Thanh Hóa đẹp tuyệt vời,
Có dòng Sông Mã lặng lờ trôi,
Có hàng tre nhỏ bao làng xóm,
Có cánh chim câu liệng giữa trời.
Ấy thế mà! 

Xem thêm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét