Thứ Năm, 16 tháng 6, 2011

Câu lạc bộ chắn, liêng, phỏm, búa xua, 3 cây...

Cập nhật dữ liệu về năng lực thi đấu, giao lưu bên lề hội nghị các thành viên 12ak33

TT
Họ tên
Địa chỉ
Chắn
Phỏm
Liêng
3 cây
Búa xua
1 Hoàng Văn Đức
Hà nội
x
x
x
x
x
2 Đỗ Mạnh Sang
Thanh Hóa

x
x
x
x
3 Mai Thành Đồng
Thanh Hóa
x
x
x
x

4 Lê Minh Tùng
Hà Nội
x
x
x
x

5
Nguyễn Thành Trung


6 Nguyễn Văn Tiến
x
x
x
x

7 Vũ Thị Vân
x
x
x
x

8
Nguyễn Văn Hải


9 Nguyễn Thị Thanh
x
x
x
x

10 Tâm (siểu)

11 Hồng (vạn thắng)

12
Văn (ghẻ)


13 Quý (lùn)
x
x
x
x
x
14 Ngọ Đình Hải
x
x
x
x

15 Trương Công Cường
xx
xx
xx
xx
xx
16
Dũng (do)


x
x
x

17 Thiện (thung)

x
x
x
x
18 Mạnh (hạnh)

19
Dương Hồng Thành


20 Diễn

21 Ngà

22 Hồ sĩ Cương
x
x
x
x

23
Trương Ngọc Huy


x
x
x
x
24 Tài (tiến)

25 Thanh Quế

x


x
26 Nguyên (lai)
x
x
x
x
x
27
Thêu (truyền)


28 Mùi Cong

29 Hương Cảng

30 Minh Cheo
x
x
x
x
x
31
Loan Chằn

x
x
x
x
x
32 Lê (vạn thắng)

33 Hưng Trùn

34
Vân Liên


x35 An Thanh

x


x
36 Vân Đạt

37 Hoan Toan

38 Chính Tài
x
x
x
x
x
39 Tuấn Anh

x
x
x

40
Chiến Dũng

x
x
x
x
x
41 Minh Nhị
x
x
x
x
x
41 Dũng Gấu

43 Hoa (vạn thắng)


Thành viên khác liên quan

1
Giang Trường

x
x
x
x
x
2 Quân cược
x
xxx
xxx
xxx
x
3 Cào cào
x
x
x
x
x
4 Dũng quyền
x
x
x
x
x
5 Hoàn Bút

x
x
x
x

2 nhận xét:

  1. Không cờ bạc6/17/2011 04:28:00 CH

    Gặp Anh QUÂN thì đầu hàng thôi

    Trả lờiXóa
  2. Các ông bỏ ngay tên QUÂN ra hộ tôi cái, cờ bạc gì đâu mà nói xấu nhau thế. Không bỏ ra ông đì cho bằng chết

    Trả lờiXóa