Thứ Tư, 18 tháng 7, 2012

MỘT CUỘC GẶP GỠ LÀNH MẠNH

Hội mình, nói chung là khóa mình khi tụ tập rất hay làm tí LXP, chắn, búa xua...
Để thực hiện một cuộc gặp gỡ lành mạnh hay "một tình bạn lành mạnh" chúng tôi: AE hà nội sẽ tụ tập uống rượu đàm đạo vào cuối tuần này và đi đầu trong công tác thực hiện tình bạn lành mạnh này. hêhhe

1 nhận xét: