Thứ Năm, 29 tháng 9, 2011

Tổng kết các nhận xét

Sang " Lộn Về Bần" mua "Nước Lọ Cồn" về cho vợ.....nướng mực.

Đúng không hẩy??????


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét