Thứ Tư, 22 tháng 6, 2011

Tôi gửi một số thông tin chia sẽ cũng anh em! (THIỆN 12AK33)

Thiện có một số tài liệu share  với anh em link
http://www.4shared.com/file/XieJojYj/Tinh_toan_tam_3D.html
http://www.4shared.com/file/jyvPzdKS/thngtinthamkhovnnmng.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét