Thứ Tư, 22 tháng 6, 2011

Hi everybody

 CHÚ Ý!! Xin chào các bạn 12ak33
Tôi đã lập một tài khoản dùng chung nếu bạn nào chưa có Email hoặc không muốn sử dung Email cá nhân để đăng ký viết bài cho Blog này. (để hạn chế đối tượng không phù hợp sử dụng password để đăng nhập thì các bạn cần nhớ lại một tí để có password nhé)

Tên đăng nhập: Thanhvien12ak33
Pass: (là Họ tên của thành viên lớp mình có nhà đối diện cổng trường)

Sau khi đăng nhập bạn sẽ có quyền viết bài, chỉnh sửa nội dung bài viết vv

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét